Daewoo

 • Máy phát điện V-DAEWOO 800

  0 out of 5

  Model: V-DAEWOO 800

  Công suất liên tục / Dự phòng: 800 / 880kVA

  Động cơ: Daewoo  – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  1,388,000,000
 • Máy phát điện V-DAEWOO 750

  0 out of 5

  Model: V-DAEWOO 750
  Công suất liên tục / Dự phòng: 756/ 835kVA
  Động cơ: Daewoo – Hàn Quốc
  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia
  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  1,246,000,000
 • Máy phát điện V-DAEWOO 720

  0 out of 5

  Model: V-DAEWOO 720

  Công suất liên tục / Dự phòng: 720 / 804kVA

  Động cơ: Daewoo  – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  1,141,000,000
 • Máy phát điện V-DAEWOO20

  0 out of 5

  Model: V-DAEWOO 20

  Công suất liên tục / Dự phòng: 20 / 22kVA

  Động cơ: Daewoo  – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  126,000,000
 • Máy phát điện V-DAEWOO16

  0 out of 5

  Model: V-DAEWOO 16

  Công suất liên tục / Dự phòng: 16 / 18kVA

  Động cơ: Daewoo  – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  120,000,000
 • Máy phát điện V-DAEWOO 13

  0 out of 5

  Model: V-DAEWOO 13

  Công suất liên tục / Dự phòng: 13 / 14kVA

  Động cơ: Daewoo  – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  110,000,000
 • Máy phát điện V-DAEWOO 650

  0 out of 5

  Model: V-DAEWOO 650

  Công suất liên tục / Dự phòng: 652 / 722kVA

  Động cơ: Daewoo  – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  973,000,000
 • Máy phát điện V-DAEWOO 10

  0 out of 5

  Model: V-DAEWOO 10

  Công suất liên tục / Dự phòng: 10 / 11 kVA

  Động cơ: Daewoo  – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  109,000,000