Daewoo

 • Máy phát điện DG800K5

  0 out of 5

  Model: DG800K5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 800 / 880 kVA

  Động cơ: Daewoo – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  1,723,000,000
 • Máy phát điện DG750K5

  0 out of 5

  Model: DG750K5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  754 / 833 kVA

  Động cơ: Daewoo – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  1,546,000,000
 • Máy phát điện DG720K5

  0 out of 5

  Model: DG720K5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  719 / 802 kVA

  Động cơ: Daewoo – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  1,416,000,000
 • Máy phát điện DG650K5

  0 out of 5

  Model: DG650K5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  650 / 720 kVA

  Động cơ: Daewoo – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  1,177,000,000
 • Máy phát điện DG20K5

  0 out of 5

  Model: DG20K5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  20 / 22 kVA

  Động cơ: Daewoo – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  153,000,000
 • Máy phát điện DG16K5

  0 out of 5

  Model: DG16K5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  16 / 18 kVA

  Động cơ: Daewoo – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  146,000,000
 • Máy phát điện DG13K5

  0 out of 5

  Model: DG13K5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  13 / 14 kVA

  Động cơ: Daewoo – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  134,000,000
 • Máy phát điện DG10K5

  0 out of 5

  Model: DG10K5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  10 / 11 kVA

  Động cơ: Daewoo – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  132,000,000