Daewoo

 • Máy phát điện DG3000K5

  0 out of 5

  Model: DG3000K5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  3000 / 3300kVA

  Động cơ: Daewoo – Korea 

  Đầu phát: ENG2400 – Hàn Quốc

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Chưa bao gồm

  12,578,000,000
 • Máy phát điện DG2750K5

  0 out of 5

  Model: DG2750K5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  2750 / 3025kVA

  Động cơ: Daewoo – Korea 

  Đầu phát: Mecc Alte – Ý – sản xuất tại Italia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Chưa bao gồm

  11,172,000,000
 • Máy phát điện DG2500K5

  0 out of 5

  Model: DG2500K5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  2500 / 2750kVA

  Động cơ: Daewoo – Korea 

  Đầu phát: Mecc Alte – Ý – sản xuất tại Italia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Chưa bao gồm

  9,284,000,000
 • Máy phát điện DG2250K5

  0 out of 5

  Model: DG2250K5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  2250 / 2500kVA

  Động cơ: Daewoo – Korea 

  Đầu phát: Mecc Alte – Ý – sản xuất tại Italia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: 321.000.000

  6,137,000,000
 • Máy phát điện DG2000K5

  0 out of 5

  Model: DG2000K5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  2000 / 2200kVA

  Động cơ: Daewoo – Korea 

  Đầu phát: Mecc Alte – Ý – sản xuất tại Italia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: 321.000.000

  5,540,000,000
 • Máy phát điện DG1700K5

  0 out of 5

  Model: DG1700K5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  1700 / 1870kVA

  Động cơ: Daewoo – Korea 

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: 259.000.000

  3,946,000,000
 • Máy phát điện DG1500K5

  0 out of 5

  Model: DG1500K5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  1500 / 1650kVA

  Động cơ: Daewoo – Korea 

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: 259.000.000

  3,715,000,000
 • Máy phát điện DG1250K5

  0 out of 5

  Model: DG1250K5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  1250 / 1380kVA

  Động cơ: Daewoo – Korea 

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: 224.000.000

  3,179,000,000
 • Máy phát điện DG1000K5

  0 out of 5

  Model: DG1000K5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  1000 / 1100kVA

  Động cơ: Daewoo – Korea

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: 187.000.000

  1,812,000,000
 • Máy phát điện DG800K5

  0 out of 5

  Model: DG800K5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 800 / 880 kVA

  Động cơ: Daewoo – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  1,597,000,000
 • Máy phát điện DG750K5

  0 out of 5

  Model: DG750K5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  754 / 833 kVA

  Động cơ: Daewoo – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  1,433,000,000
 • Máy phát điện DG720K5

  0 out of 5

  Model: DG720K5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  719 / 802 kVA

  Động cơ: Daewoo – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  1,312,000,000