Daewoo

 • Máy phát điện VG3000K5

  Máy phát điện VG3000K5

  0 out of 5

  Model: VG3000K5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  3000 / 3300kVA

  Động cơ: Daewoo – Korea 

  Đầu phát: ENG2400 – Hàn Quốc

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Chưa bao gồm

 • Máy phát điện VG2750K5

  Máy phát điện VG2750K5

  0 out of 5

  Model: VG2750K5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  2750 / 3025kVA

  Động cơ: Daewoo – Korea 

  Đầu phát: Mecc Alte – Ý – sản xuất tại Italia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Chưa bao gồm

 • Máy phát điện VG2500K5

  Máy phát điện VG2500K5

  0 out of 5

  Model: VG2500K5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  2500 / 2750kVA

  Động cơ: Daewoo – Korea 

  Đầu phát: Mecc Alte – Ý – sản xuất tại Italia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Chưa bao gồm

 • Máy phát điện VG2250K5

  Máy phát điện VG2250K5

  0 out of 5

  Model: VG2250K5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  2250 / 2500kVA

  Động cơ: Daewoo – Korea 

  Đầu phát: Mecc Alte – Ý – sản xuất tại Italia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

 • Máy phát điện DG2000K5

  Máy phát điện VG2000K5

  0 out of 5

  Model: VG2000K5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  2000 / 2200kVA

  Động cơ: Daewoo – Korea 

  Đầu phát: Mecc Alte – Ý – sản xuất tại Italia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

 • Máy phát điện VG1700K5

  Máy phát điện VG1700K5

  0 out of 5

  Model: VG1700K5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  1700 / 1870kVA

  Động cơ: Daewoo – Korea 

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

 • Máy phát điện VG1500K5

  Máy phát điện VG1500K5

  0 out of 5

  Model: CG1500K5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  1500 / 1650kVA

  Động cơ: Daewoo – Korea 

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

 • Máy phát điện VG1250K5

  Máy phát điện VG1250K5

  0 out of 5

  Model: VG1250K5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  1250 / 1380kVA

  Động cơ: Daewoo – Korea 

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: 224.000.000

 • Máy phát điện VG1000K5

  Máy phát điện VG1000K5

  0 out of 5

  Model: VG1000K5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  1000 / 1100kVA

  Động cơ: Daewoo – Korea

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

 • Máy phát điện VG800K5

  Máy phát điện VG800K5

  0 out of 5

  Model: VG800K5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 800 / 880 kVA

  Động cơ: Daewoo – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

 • Máy phát điện VG750K5

  Máy phát điện VG750K5

  0 out of 5

  Model: VG750K5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  754 / 833 kVA

  Động cơ: Daewoo – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

 • Máy phát điện VG720K5

  Máy phát điện VG720K5

  0 out of 5

  Model: VG720K5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  719 / 802 kVA

  Động cơ: Daewoo – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm