Doosan - MAYPHATDIEN.NET

Doosan

 • Máy phát điện V-DOOSAN 750

  0 out of 5

  Model: V-DOOSAN 750 

  Công suất liên tục / Dự phòng: 750 / 825kVA

  Động cơ: Doosan – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  1,431,000,000
 • Máy phát điện V-DOOSAN 680

  0 out of 5

  Model: V-DOOSAN 680 

  Công suất liên tục / Dự phòng: 680 / 748kVA

  Động cơ: Doosan – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  1,243,000,000
 • Máy phát điện V-DOOSAN 620

  0 out of 5

  Model: V-DOOSAN 620 

  Công suất liên tục / Dự phòng: 620 / 682kVA

  Động cơ: Doosan – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  1,084,000,000
 • Máy phát điện V-DOOSAN 500

  0 out of 5

  Model: V-DOOSAN 500 

  Công suất liên tục / Dự phòng: 500 / 550kVA

  Động cơ: Doosan – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  868,000,000
 • Máy phát điện V-DOOSAN 400

  0 out of 5

  Model: V-DOOSAN 400 

  Công suất liên tục / Dự phòng: 400 / 440kVA

  Động cơ: Doosan – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  762,000,000
 • Máy phát điện V-DOOSAN 350

  0 out of 5

  Model: V-DOOSAN 350 

  Công suất liên tục / Dự phòng: 350 / 385kVA

  Động cơ: Doosan – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  686,000,000
 • Máy phát điện V-DOOSAN 300

  0 out of 5

  Model: V-DOOSAN 300 

  Công suất liên tục / Dự phòng: 300 / 330kVA

  Động cơ: Doosan – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  554,000,000
 • Máy phát điện V-DOOSAN 250

  0 out of 5

  Model: V-DOOSAN 250 

  Công suất liên tục / Dự phòng: 250 / 275kVA

  Động cơ: Doosan – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  490,000,000