• Máy phát điện DG800F5

  0 out of 5

  Model: DG800F5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 800 / 880kVA

  Động cơ: FPT -Ý

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  2,194,000,000
 • Máy phát điện DG600F5

  0 out of 5

  Model: DG600F5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 600 / 660kVA

  Động cơ: FPT -Ý

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  1,375,000,000
 • Máy phát điện DG500F5

  0 out of 5

  Model: DG500F5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 500 / 540kVA

  Động cơ: FPT -Ý

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  1,112,000,000
 • Máy phát điện DG400F5

  0 out of 5

  Model: DG400F5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 400 / 440kVA

  Động cơ: FPT -Ý

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  965,000,000
 • Máy phát điện DG350F5

  0 out of 5

  Model: DG350F5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 350 / 385kVA

  Động cơ: FPT -Ý

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  879,000,000
 • Máy phát điện DG300F5

  0 out of 5

  Model: DG300F5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 300 / 330kVA

  Động cơ: FPT -Ý

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  722,000,000
 • Máy phát điện DG250F5

  0 out of 5

  Model: DG250F5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 250 / 275kVA

  Động cơ: FPT -Ý

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  639,000,000
 • Máy phát điện DG200F5

  0 out of 5

  Model: DG200F5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 200 / 220kVA

  Động cơ: FPT -Ý

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  550,000,000
 • Máy phát điện DG175F5

  0 out of 5

  Model: DG175F5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 173 / 191kVA

  Động cơ: FPT -Ý

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  434,000,000
 • Máy phát điện DG150F5

  0 out of 5

  Model: DG150F5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 150 / 165kVA

  Động cơ: FPT -Ý

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  424,000,000
 • Máy phát điện DG125F5

  0 out of 5

  Model: DG125F5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 123 / 136kVA

  Động cơ: FPT -Ý

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  378,000,000
 • Máy phát điện DG100F5

  0 out of 5

  Model: DG100F5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 100 / 110kVA

  Động cơ: FPT -Ý

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  355,000,000