• Máy phát điện V-2FPT 1200

  0 out of 5

  Model: V-2FPT 1200 

  Công suất liên tục / Dự phòng: 1202 / 1322kVA

  Động cơ: FPT – Ý

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: 219.000.000 đ

  2,522,000,000
 • Máy phát điện V-2FPT 1000

  0 out of 5

  Model: V-2FPT 1000 

  Công suất liên tục / Dự phòng: 1000 / 1100kVA

  Động cơ: FPT – Ý

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: 182.000.000 đ

  2,016,000,000
 • Máy phát điện V-2FPT 800

  0 out of 5

  Model: V-2FPT 800 

  Công suất liên tục / Dự phòng: 800/ 880kVA

  Động cơ: FPT – Ý

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  1,808,000,000
 • Máy phát điện V-FPT 600

  0 out of 5

  Model: V-FPT 600

  Công suất liên tục / Dự phòng:  601 / 661kVA

  Động cơ: FPT – Ý

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  1,296,000,000
 • Máy phát điện V-FPT 500

  0 out of 5

  Model: V-FPT 500

  Công suất liên tục / Dự phòng:  500 / 540kVA

  Động cơ: FPT – Ý

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  1,008,000,000
 • Máy phát điện V-FPT 400

  0 out of 5

  Model: V-FPT 400

  Công suất liên tục / Dự phòng:  400 / 440kVA

  Động cơ: FPT – Ý

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  876,000,000
 • Máy phát điện V-FPT 350

  0 out of 5

  Model: V-FPT 350

  Công suất liên tục / Dự phòng:  350 / 385kVA

  Động cơ: FPT – Ý

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  798,000,000
 • Máy phát điện V-FPT 300

  0 out of 5

  Model: V-FPT 300

  Công suất liên tục / Dự phòng:  300 / 330kVA

  Động cơ: FPT – Ý

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  654,000,000
 • Máy phát điện V-FPT 250

  0 out of 5

  Model: V-FPT 250

  Công suất liên tục / Dự phòng:  250 / 275kVA

  Động cơ: FPT – Ý

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  580,000,000
 • Máy phát điện V-FPT 200

  0 out of 5

  Model: V-FPT 200

  Công suất liên tục / Dự phòng:  200 / 220kVA

  Động cơ: FPT – Ý

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  498,000,000
 • Máy phát điện V-FPT 175

  0 out of 5

  Model: V-FPT 175

  Công suất liên tục / Dự phòng:  173 / 191kVA

  Động cơ: FPT – Ý

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  390,000,000
 • Máy phát điện V-FPT 125

  0 out of 5

  Model: V-FPT 125

  Công suất liên tục / Dự phòng:  125 / 136kVA

  Động cơ: FPT – Ý

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  339,000,000