• Máy phát điện V-FPT 100

  0 out of 5

  Model: V-FPT 100

  Công suất liên tục / Dự phòng:  100/ 110kVA

  Động cơ: FPT – Ý

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  318,000,000
 • Máy phát điện V-FPT 75

  0 out of 5

  Model: V-FPT 75

  Công suất liên tục / Dự phòng:  74 / 82kVA

  Động cơ: FPT – Ý

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  279,000,000
 • Máy phát điện V-FPT 60

  0 out of 5

  Model: V-FPT 60 

  Công suất liên tục / Dự phòng:  60 / 66kVA

  Động cơ: FPT – Ý

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  253,000,000
 • Máy phát điện V-FPT 40

  0 out of 5

  Model: V-FPT 40 

  Công suất liên tục / Dự phòng:  40 / 44kVA

  Động cơ: FPT – Ý

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  220,000,000
 • Máy phát điện V-FPT 30

  0 out of 5

  Model: V-FPT 30 

  Công suất liên tục / Dự phòng:  30 / 33kVA

  Động cơ: FPT – Ý

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  180,000,000