Greaves

 • Máy phát điện VG500I5

  Máy phát điện VG500I5

  0 out of 5

  Model: VG500I5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 500 / 550 kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

 • Máy phát điện VG400I5

  Máy phát điện VG400I5

  0 out of 5

  Model: VG400I5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 400 / 440 kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

 • Máy phát điện VG320I5

  Máy phát điện VG320I5

  0 out of 5

  Model: VG320I5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 320 / 352 kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

 • Máy phát điện VG250I5

  Máy phát điện VG250I5

  0 out of 5

  Model: VG250I5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 250 / 275 kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

 • Máy phát điện VG200I5

  Máy phát điện VG200I5

  0 out of 5

  Model: VG200I5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 200 / 220 kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

 • Máy phát điện VG180I5

  Máy phát điện VG180I5

  0 out of 5

  Model: VG180I5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 180 / 198kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

 • Máy phát điện VG160I5

  Máy phát điện VG160I5

  0 out of 5

  Model: VG160I5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 160 / 176kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

 • Máy phát điện VG125I5

  Máy phát điện VG125I5

  0 out of 5

  Model: VG125I5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 125 / 138kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

 • Máy phát điện VG100I5

  Máy phát điện VG100I5

  0 out of 5

  Model: VG100I5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 100 / 110 kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

 • Máy Phát điện VG80I5

  Máy phát điện VG80I5

  0 out of 5

  Model: VG80I5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 79 / 88kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

 • Máy phát điện VG60I5

  Máy phát điện VG60I5

  0 out of 5

  Model: VG60I50

  Công suất liên tục / Dự phòng: 60 / 66kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

 • Máy phát điện VG40I5

  Máy phát điện VG40I5

  0 out of 5

  Model: VG40I5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 40 / 44kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm