Greaves - MAYPHATDIEN.NET

Greaves

 • Máy phát điện V-GREAVES 200

  0 out of 5

  Model: V-GREAVES 200

  Công suất liên tục / Dự phòng: 201 / 222kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  354,000,000
 • Máy phát điện V-GREAVES 175

  0 out of 5

  Model: V-GREAVES 175

  Công suất liên tục / Dự phòng: 182 / 200kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  312,000,000
 • Máy phát điện V-GREAVES 160

  0 out of 5

  Model: V-GREAVES 160

  Công suất liên tục / Dự phòng: 160 / 176kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  290,000,000
 • Máy phát điện V-GREAVES 125

  0 out of 5

  Model: V-GREAVES 125

  Công suất liên tục / Dự phòng: 125 / 138kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  255,000,000
 • Máy phát điện V-GREAVES 100

  0 out of 5

  Model: V-GREAVES 100

  Công suất liên tục / Dự phòng: 99 / 109kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  224,000,000
 • Máy phát điện V-GREAVES 80

  0 out of 5

  Model: V-GREAVES 80

  Công suất liên tục / Dự phòng: 79 / 88kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  210,000,000
 • Máy phát điện V-GREAVES 60

  0 out of 5

  Model: V-GREAVES 60

  Công suất liên tục / Dự phòng: 60 / 66kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  179,000,000
 • Máy phát điện V-GREAVES 40

  0 out of 5

  Model: V-GREAVES 40

  Công suất liên tục / Dự phòng: 40 / 44kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  162,000,000
 • Máy phát điện V-GREAVES 30

  0 out of 5

  Model: V-GREAVES 30

  Công suất liên tục / Dự phòng: 30 / 33kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  149,000,000