Greaves

 • Máy phát điện DG500I5

  0 out of 5

  Model: DG500I5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 500 / 550 kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  915,000,000
 • Máy phát điện DG400I5

  0 out of 5

  Model: DG400I5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 400 / 440 kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  769,000,000
 • Máy phát điện DG320I5

  0 out of 5

  Model: DG320I5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 320 / 352 kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  594,000,000
 • Máy phát điện DG250I5

  0 out of 5

  Model: DG250I5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 250 / 275 kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  502,000,000
 • Máy phát điện DG200I5

  0 out of 5

  Model: DG200I5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 200 / 220 kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  409,000,000
 • Máy phát điện DG180I5

  0 out of 5

  Model: DG180I5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 180 / 198kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  360,000,000
 • Máy phát điện DG160I5

  0 out of 5

  Model: DG160I5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 160 / 176kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  334,000,000
 • Máy phát điện DG125I5

  0 out of 5

  Model: DG125I5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 125 / 138kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  294,000,000
 • Máy phát điện DG100I5

  0 out of 5

  Model: DG100I5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 100 / 110 kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  259,000,000
 • Máy phát điện DG80I5

  0 out of 5

  Model: DG80I5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 79 / 88kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  242,000,000
 • Máy phát điện DG60I5

  0 out of 5

  Model: DG60I50

  Công suất liên tục / Dự phòng: 60 / 66kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  197,000,000
 • Máy phát điện DG40I5

  0 out of 5

  Model: DG40I5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 40 / 44kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  179,000,000