Lịch giao hàng

22/03/2019

Model

Động cơ

Chờ

Giao

Chờ giao

Giao

Chờ giao

Giao

Công suất

Đầu phát

Giao

ngay

30 ngày

30 ngày

60 ngày

60 ngày

DG15B5

4M06G17/5

 

 

 

1

 

 

15KVA

MXB 160MA4

VG11FB5

4M06G17/5

 

 

18

 

 

 

11KVA

DG184E

VG30FF

S8000

 

1

 

3

 

 

30KVA

MARELLI

VG30SD

F4M2011

 

1

 

 

 

 

30KVA

SINCRO

VG30FB

4M06G33/5

 

 

9

 

 

 

30KVA

MARELLI

VG30FI

30W3GN

 

 

 

1

 

 

30KVA

 

VG40H Hatz 3M41 &4L41C

 

 

 

2

 

 

40KVA Sincro

VG40FF

F32SM1A

 

 

 

3

 

 

40KVA

MARELLI

VG50FB

4M06G55/5

 

 

10

 

 

 

50KVA

MARELLI

VG60FPM

PERKINS

29

 

 

 

 

 

60KVA

ECP 32 2M4

VG80FI

80W3GTA

 

 

1

1

 

 

80KVA

MARELLI

VG80FF

N45SM3

 

 

 

1

 

 

80KVA

SINCRO

VG100B5

4M11G110/5e2

 

 

 

2

 

 

100KVA

MARELLI

VG100FI

100W4GTA

 

1

 

 

 

 

100KVA

MARELLI

VG100FF

N45TM2A

2

 

 

 

 

 

100KVA

MARELLI/MECC

VG125FF

N45TM3

 

1

 

 

 

 

125KVA

MECC

VG125GF

N45TM3

 

 

 

2

 

 

125KVA

SINCRO+MECC

DG150B5

6M11G165/5e2

1

 

 

 

 

 

150KVA

MARELLI

VG150FM

N67TM4

1

 

 

 

 

 

175KVA

MECC

VG160FI

160W6GTA

 

 

 

 

1

 

160KVA

MARELLI

VG200GF

N67TM4

 

 

2

2

 

 

200KVA

MECC

VG200FF

N67TM7

 

 

 

1

 

 

200KVA

MECC

VG200B5

6M16G220/5e2

 

 

 

2

 

 

200KVA

MJB250LA4

VG200FI

200W6GTA

 

 

 

2

 

 

200KVA

MJB250LA4

VG250FF

N67TE8W

 

 

 

1

 

 

250KVA

MARELLI

VG250B5

6M16G275/5e2

 

 

 

 

 

 

250KVA

MARELLI

VG320FB

6M16GG330/5e2

1

 

 

 

 

 

320KVA

MARELLI

VG300FFM

C10TE1D

 

1

 

 

 

 

300KVA

MECC

VG320FD

BF6M1015C(G1)

 

1

 

 

 

 

320KVA

MECC

VG400FS

Wandi WD6Z40Y

 

 

1

 

 

 

400KVA

Marelli

VG500FF

CR13TE7W

2

 

 

 

 

 

500KVA

MARELLI/MECC

VG625FK

12DWV-695

 

 

 

 

1

 

625KVA

MARELLI

VG650FB

6M33G715/5E2

 

1

 

 

 

 

650KVA

MARELLI

VG1250FS

WANDI WD12L120Y

 

 

 

 

1

 

1250KVA

MARELLI

FPT 

C13-500

 

1

 

 

 

 

500HP

 

DEUTZ

TCD 2015

 

1

 

 

 

 

700HP

 

SCANIA

DI16 072M

1

4

 

 

 

 

800HP