Lịch giao hàng

04/10/2018

Model

Động cơ

Chờ

Giao

Chờ giao

Giao

Chờ giao

Giao

Công suất

Đầu phát

Giao

ngay

30 ngày

30 ngày

60 ngày

60 ngày

VG30FF

S8000

 

1

 

3

 

 

30KVA

MARELLI

VG30SD

F4M2011

 

1

 

 

 

 

30KVA

SINCRO

VG30FI

30W3GN

 

 

 

1

 

 

30KVA

 

VG30FB

4M06G33/5

 

 

1

1

 

 

30KVA

MARELLI

VG25SD1

BF4M2011

 

 

 

 

2

 

25KVA

MECC

VG40FF

F32SM1A

 

 

 

 

3

 

40KVA

MARELLI

VG50FB

4M06G55/5

 

 

 

1

 

 

50KVA

MARELLI

VG60FF

N45SM1A

 

 

 

1

 

 

60KVA

SINCRO

VG80FF

N45SM3

 

 

 

1

 

 

80KVA

SINCRO

VG80FI

80W3GTA

 

 

 

1

 

 

80KVA

MARELLI

VG100FI

100W4GTA

1

 

 

1

 

 

100KVA

MARELLI

VG100FF

N45TM2A

 

 

 

1

 

 

100KVA

MARELLI

VG125FF

N45TM3

 

1

 

 

 

 

125KVA

MECC

VG125GF

N45TM3

 

1

 

 

 

 

125KVA

SINCRO

VG175GF

N67TM4

 

1

 

 

 

 

175KVA

MEC

VG200GF

N67TM4

 

2

 

2

 

 

200KVA

MECC

VG200FF

N67TM4

 

1

 

 

 

 

200KVA

MECC

VG250FF

N67TE8W

 

 

 

2

 

 

250KVA

 

VG250GI

320WTBD4V8

 

 

2

 

 

 

250KVA

MARELLI

VG320FD

BF6M1015C(G1)

 

 

 

 

 

 

320KVA

MECC

VG400FF

C13TE3A

 

 

 

 

1

 

400KVA

MEC

VG500FF

CR13TE7W

 

 

1

 

 

 

500KVA

MARELLI

VG630FMM

MAN

1

 

 

 

 

 

630

MEC

VG650FB

6M33G715/5E2

 

 

 

1

 

 

650KVA

MARELLI

HTW1900T5

MITSUBISHI

 

 

 

 

2

 

1900KVA

STAMFORD

FPT 

C13-500

 

1

 

 

 

 

500HP

 

DEUTZ

TCD 2015

 

1

 

 

 

 

700HP

 

SCANIA

DI16 072M

1

4

 

 

 

 

800HP