Liên hệ

Công ty cổ phần chế tạo máy Dzĩ An

Địa chỉ: Số 3, đường số 1, khu CN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương.

Điện thoại: +84 274 3790901    Fax: +84 274 3790905

Email: info@dzima.com