Máy phát điện 450 – 800kVA

Dòng sản phẩm máy phát điện 450 – 800kVA

 • Máy phát điện DG700S5

  0 out of 5

  Model: DG700S5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 707 / 777 kVA

  Động cơ: Scania  – Thụy Điển

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  1,830,000,000
 • Máy phát điện DG650S5

  0 out of 5

  Model: DG650S5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  653 / 719 kVA

  Động cơ: Scania  – Thụy Điển

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  1,648,000,000
 • Máy phát điện DG450C5

  0 out of 5

  Model: DG450C5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  450 / 495kVA

  Động cơ: Wandi – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  789,000,000
 • Máy phát điện DG800K5

  0 out of 5

  Model: DG800K5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 800 / 880 kVA

  Động cơ: Daewoo – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  1,597,000,000
 • Máy phát điện DG750K5

  0 out of 5

  Model: DG750K5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  754 / 833 kVA

  Động cơ: Daewoo – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  1,433,000,000
 • Máy phát điện DG720K5

  0 out of 5

  Model: DG720K5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  719 / 802 kVA

  Động cơ: Daewoo – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  1,312,000,000
 • Máy phát điện DG650K5

  0 out of 5

  Model: DG650K5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  650 / 720 kVA

  Động cơ: Daewoo – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  1,120,000,000
 • Máy phát điện DG800F5

  0 out of 5

  Model: DG800F5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 800 / 880kVA

  Động cơ: FPT -Ý

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  2,194,000,000
 • Máy phát điện DG600F5

  0 out of 5

  Model: DG600F5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 600 / 660kVA

  Động cơ: FPT -Ý

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  1,375,000,000
 • Máy phát điện DG500F5

  0 out of 5

  Model: DG500F5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 500 / 540kVA

  Động cơ: FPT -Ý

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  1,112,000,000
 • Máy phát điện DG500I5

  0 out of 5

  Model: DG500I5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 500 / 550 kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  915,000,000
 • Máy phát điện DG800P5

  0 out of 5

  Model: DG800P5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 800 / 880 kVA

  Động cơ: Perkins – Anh Quốc

  Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  2,470,000,000