Máy phát điện 450 – 800kVA

Dòng sản phẩm máy phát điện 450 – 800kVA

 • Máy phát điện VG700S5

  Máy phát điện VG700S5

  0 out of 5

  Model: VG700S5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 707 / 777 kVA

  Động cơ: Scania  – Thụy Điển

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

 • Máy phát điện VG650S5

  Máy phát điện VG650S5

  0 out of 5

  Model: VG650S5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  653 / 719 kVA

  Động cơ: Scania  – Thụy Điển

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

 • Máy phát điện VG450C5

  Máy phát điện VG450C5

  0 out of 5

  Model: VG450C5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  450 / 495kVA

  Động cơ: Wandi – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

 • Máy phát điện VG800K5

  Máy phát điện VG800K5

  0 out of 5

  Model: VG800K5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 800 / 880 kVA

  Động cơ: Daewoo – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

 • Máy phát điện VG750K5

  Máy phát điện VG750K5

  0 out of 5

  Model: VG750K5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  754 / 833 kVA

  Động cơ: Daewoo – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

 • Máy phát điện VG720K5

  Máy phát điện VG720K5

  0 out of 5

  Model: VG720K5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  719 / 802 kVA

  Động cơ: Daewoo – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

 • Máy phát điện VG650K5

  Máy phát điện VG650K5

  0 out of 5

  Model: VG650K5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  650 / 720 kVA

  Động cơ: Daewoo – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

 • Máy phát điện VG800F5

  Máy phát điện VG800F5

  0 out of 5

  Model: VG800F5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 800 / 880kVA

  Động cơ: FPT -Ý

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

 • Máy phát điện VG600F5

  Máy phát điện VG600F5

  0 out of 5

  Model: VG600F5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 600 / 660kVA

  Động cơ: FPT -Ý

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

 • Máy phát điện VG500F5

  Máy phát điện VG500F5

  0 out of 5

  Model: VG500F5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 500 / 540kVA

  Động cơ: FPT -Ý

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

 • Máy phát điện VG500I5

  Máy phát điện VG500I5

  0 out of 5

  Model: VG500I5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 500 / 550 kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

 • Máy phát điện VG800P5

  Máy phát điện VG800P5

  0 out of 5

  Model: VG800P5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 800 / 880 kVA

  Động cơ: Perkins – Anh Quốc

  Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm