Máy phát điện 5 – 60kVA

Dòng sản phẩm máy phát điện 5 – 60kVA

 • Máy phát điện V-PERKINS 20

  0 out of 5

  Model: V-PERKINS 20

  Công suất liên tục / Dự phòng: 20 / 22 kVA

  Động cơ: Perkins – Anh Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  160,000,000
 • Máy phát điện V-PERKINS 15

  0 out of 5

  Model: V-PERKINS 15

  Công suất liên tục / Dự phòng: 15 / 16.5 kVA

  Động cơ: Perkins – Anh Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  149,000,000
 • Máy phát điện V-DAEWOO20

  0 out of 5

  Model: V-DAEWOO 20

  Công suất liên tục / Dự phòng: 20 / 22kVA

  Động cơ: Daewoo  – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  126,000,000
 • Máy phát điện V-DAEWOO16

  0 out of 5

  Model: V-DAEWOO 16

  Công suất liên tục / Dự phòng: 16 / 18kVA

  Động cơ: Daewoo  – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  120,000,000
 • Máy phát điện V-DAEWOO 13

  0 out of 5

  Model: V-DAEWOO 13

  Công suất liên tục / Dự phòng: 13 / 14kVA

  Động cơ: Daewoo  – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  110,000,000
 • Máy phát điện V-GREAVES 60

  0 out of 5

  Model: V-GREAVES 60

  Công suất liên tục / Dự phòng: 60 / 66kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  179,000,000
 • Máy phát điện V-GREAVES 40

  0 out of 5

  Model: V-GREAVES 40

  Công suất liên tục / Dự phòng: 40 / 44kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  162,000,000
 • Máy phát điện V-GREAVES 30

  0 out of 5

  Model: V-GREAVES 30

  Công suất liên tục / Dự phòng: 30 / 33kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  149,000,000
 • Máy phát điện V-FPT 60

  0 out of 5

  Model: V-FPT 60 

  Công suất liên tục / Dự phòng:  60 / 66kVA

  Động cơ: FPT – Ý

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  253,000,000
 • Máy phát điện V-FPT 40

  0 out of 5

  Model: V-FPT 40 

  Công suất liên tục / Dự phòng:  40 / 44kVA

  Động cơ: FPT – Ý

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  220,000,000
 • Máy phát điện V-FPT 30

  0 out of 5

  Model: V-FPT 30 

  Công suất liên tục / Dự phòng:  30 / 33kVA

  Động cơ: FPT – Ý

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  180,000,000
 • Máy phát điện V-Yangdong60

  0 out of 5

  Model: V-YANGDONG60

  Công suất liên tục / Dự phòng:  60 / 66 kVA

  Động cơ: YangDong – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  147,000,000