Máy phát điện 5 – 50kVA

Máy phát điện 5 – 60kVA

Dòng sản phẩm máy phát điện 5 – 60kVA

 • Máy phát điện V-PERKINS 30

  0 out of 5

  Model: V-PERKINS 30

  Công suất liên tục / Dự phòng: 30 / 33 kVA

  Động cơ: Perkins – Anh Quốc

  Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  188,000,000
 • Máy phát điện V-PERKINS 60

  0 out of 5

  Model: V-PERKINS 60

  Công suất liên tục / Dự phòng: 60 / 66 kVA

  Động cơ: Perkins – Anh Quốc

  Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  252,000,000
 • Máy phát điện V-PERKINS 20

  0 out of 5

  Model: V-PERKINS 20

  Công suất liên tục / Dự phòng: 20 / 22 kVA

  Động cơ: Perkins – Anh Quốc

  Đầu phát: Mecc Alte – Sản xuất tại Ý

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  160,000,000
 • Máy phát điện V-PERKINS 15

  0 out of 5

  Model: V-PERKINS 15

  Công suất liên tục / Dự phòng: 15 / 16.5 kVA

  Động cơ: Perkins – Anh Quốc

  Đầu phát: Mecc Alte – sản xuất tại Ý

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  149,000,000
 • Máy phát điện V-GREAVES 60

  0 out of 5

  Model: V-GREAVES 60

  Công suất liên tục / Dự phòng: 60 / 66kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  179,000,000
 • Máy phát điện V-GREAVES 40

  0 out of 5

  Model: V-GREAVES 40

  Công suất liên tục / Dự phòng: 40 / 44kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  162,000,000
 • Máy phát điện V-GREAVES 30

  0 out of 5

  Model: V-GREAVES 30

  Công suất liên tục / Dự phòng: 30 / 33kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  149,000,000
 • Máy phát điện V-Yangdong60

  0 out of 5

  Model: V-YANGDONG60

  Công suất liên tục / Dự phòng:  60 / 66 kVA

  Động cơ: YangDong – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  147,000,000
 • Máy phát điện V-Yangdong50

  0 out of 5

  Model: V-YANGDONG50

  Công suất liên tục / Dự phòng:  50 / 55 kVA

  Động cơ: YangDong – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  138,000,000
 • Máy phát điện V-Yangdong40

  0 out of 5

  Model: V-YANGDONG40

  Công suất liên tục / Dự phòng:  40 / 44 kVA

  Động cơ: YangDong – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  129,000,000
 • Máy phát điện V-Yangdong30

  0 out of 5

  Model: V-YANGDONG30

  Công suất liên tục / Dự phòng:  30 / 31 kVA

  Động cơ: YangDong – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  113,000,000
 • Máy phát điện V-Yangdong25

  0 out of 5

  Model: V-YANGDONG25

  Công suất liên tục / Dự phòng:  25 / 28 kVA

  Động cơ: YangDong – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  102,000,000