Máy phát điện 5 – 60kVA

Dòng sản phẩm máy phát điện 5 – 60kVA

 • Máy phát điện DG20K5

  0 out of 5

  Model: DG20K5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  20 / 22 kVA

  Động cơ: Daewoo – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  153,000,000
 • Máy phát điện DG16K5

  0 out of 5

  Model: DG16K5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  16 / 18 kVA

  Động cơ: Daewoo – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  146,000,000
 • Máy phát điện DG13K5

  0 out of 5

  Model: DG13K5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  13 / 14 kVA

  Động cơ: Daewoo – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  134,000,000
 • Máy phát điện DG10K5

  0 out of 5

  Model: DG10K5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  10 / 11 kVA

  Động cơ: Daewoo – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  132,000,000
 • Máy phát điện DG60F5

  0 out of 5

  Model: DG60F5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 60 / 66kVA

  Động cơ: FPT -Ý

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  297,000,000
 • Máy phát điện DG40F5

  0 out of 5

  Model: DG40F5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 40 / 44kVA

  Động cơ: FPT -Ý

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  258,000,000
 • Máy phát điện DG30F5

  0 out of 5

  Model: DG30F5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 30 / 33kVA

  Động cơ: FPT -Ý

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  212,000,000
 • Máy phát điện DG20P5

  0 out of 5

  Model: DG20P5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 20 / 22 kVA

  Động cơ: Perkins – Anh Quốc

  Đầu phát: Mecc Alte – Sản xuất tại Ý

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  190,000,000
 • Máy phát điện DG15P5

  0 out of 5

  Model: DG15P5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 15 / 16.5 kVA

  Động cơ: Perkins – Anh Quốc

  Đầu phát: Mecc Alte – sản xuất tại Ý

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  177,000,000
 • Máy phát điện DG60I5

  0 out of 5

  Model: DG60I50

  Công suất liên tục / Dự phòng: 60 / 66kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  217,000,000
 • Máy phát điện DG40I5

  0 out of 5

  Model: DG40I5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 40 / 44kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  197,000,000
 • Máy phát điện DG30I5

  0 out of 5

  Model: DG30I5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 30 / 33kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  181,000,000