Máy phát điện 5 – 60kVA

 • Máy phát điện V-Yangdong20

  0 out of 5

  Model: V-YANGDONG20

  Công suất liên tục / Dự phòng:  20 / 22kVA

  Động cơ: YangDong – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  99,000,000
 • Máy phát điện V-Yangdong16

  0 out of 5

  Model: V-YANGDONG16

  Công suất liên tục / Dự phòng:  16 / 18kVA

  Động cơ: YangDong – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  90,000,000
 • Máy phát điện V-Yangdong13

  5.00 out of 5

  Model: V-YANGDONG13

  Công suất liên tục / Dự phòng:  13 / 14kVA

  Động cơ: YangDong – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  88,000,000
 • Máy phát điện V-Yangdong10

  5.00 out of 5

  Model: V-YANGDONG10

  Công suất liên tục / Dự phòng:  10 / 11kVA

  Động cơ: YangDong – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  86,000,000