Máy phát điện 5 – 60kVA

 • Máy phát điện V-Yangdong50

  0 out of 5

  Model: V-YANGDONG50

  Công suất liên tục / Dự phòng:  50 / 55 kVA

  Động cơ: YangDong – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  138,000,000
 • Máy phát điện V-Yangdong40

  0 out of 5

  Model: V-YANGDONG40

  Công suất liên tục / Dự phòng:  40 / 44 kVA

  Động cơ: YangDong – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  129,000,000
 • Máy phát điện V-Yangdong30

  0 out of 5

  Model: V-YANGDONG30

  Công suất liên tục / Dự phòng:  30 / 31 kVA

  Động cơ: YangDong – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  113,000,000
 • Máy phát điện V-Yangdong25

  0 out of 5

  Model: V-YANGDONG25

  Công suất liên tục / Dự phòng:  25 / 28 kVA

  Động cơ: YangDong – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  102,000,000
 • Máy phát điện V-Yangdong20

  0 out of 5

  Model: V-YANGDONG20

  Công suất liên tục / Dự phòng:  20 / 22kVA

  Động cơ: YangDong – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  99,000,000
 • Máy phát điện V-Yangdong16

  0 out of 5

  Model: V-YANGDONG16

  Công suất liên tục / Dự phòng:  16 / 18kVA

  Động cơ: YangDong – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  90,000,000
 • Máy phát điện V-Yangdong13

  5.00 out of 5

  Model: V-YANGDONG13

  Công suất liên tục / Dự phòng:  13 / 14kVA

  Động cơ: YangDong – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  88,000,000
 • Máy phát điện V-Yangdong10

  5.00 out of 5

  Model: V-YANGDONG10

  Công suất liên tục / Dự phòng:  10 / 11kVA

  Động cơ: YangDong – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  86,000,000
 • Máy phát điện V-DAEWOO 10

  0 out of 5

  Model: V-DAEWOO 10

  Công suất liên tục / Dự phòng: 10 / 11 kVA

  Động cơ: Daewoo  – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  109,000,000