Máy phát điện 5 – 60kVA

 • Máy phát điện DG60C5

  0 out of 5

  Model: DG60C5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  60 / 66 kVA

  Động cơ: YangDong – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  175,000,000
 • Máy phát điện DG50C5

  0 out of 5

  Model: DG50C5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  50 / 55 kVA

  Động cơ: YangDong – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  164,000,000
 • Máy phát điện DG40C5

  0 out of 5

  Model: DG40C5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  40 / 44 kVA

  Động cơ: YangDong – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  154,000,000
 • Máy phát điện DG30C5

  0 out of 5

  Model: V-YANGDONG30

  Công suất liên tục / Dự phòng:  30 / 31 kVA

  Động cơ: YangDong – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  134,000,000
 • Máy phát điện DG25C5

  0 out of 5

  Model: DG25C5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  25 / 28 kVA

  Động cơ: YangDong – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  121,000,000
 • Máy phát điện DG20C5

  0 out of 5

  Model: DG20C5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  20 / 22kVA

  Động cơ: YangDong – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  118,000,000
 • Máy phát điện DG16C5

  0 out of 5

  Model: DG16C5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  16 / 18kVA

  Động cơ: YangDong – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  107,000,000
 • Máy phát điện DG13C5

  5.00 out of 5

  Model: DG13C5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  13 / 14 kVA

  Động cơ: YangDong – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  105,000,000
 • Máy phát điện DG10C5

  5.00 out of 5

  Model: DG10C5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  10 / 11 kVA

  Động cơ: YangDong – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  102,000,000