Máy phát điện 500 – 800kVA

Dòng sản phẩm máy phát điện 500 – 800kVA

 • Máy phát điện V-PERKINS 500

  0 out of 5

  Model: V-PERKINS 500

  Công suất liên tục / Dự phòng: 500 / 550 kVA

  Động cơ: Perkins – Anh Quốc

  Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  1,107,000,000
 • Máy phát điện V-PERKINS 600

  0 out of 5

  Model: V-PERKINS 600

  Công suất liên tục / Dự phòng: 600 / 660 kVA

  Động cơ: Perkins – Anh Quốc

  Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  1,490,000,000
 • Máy phát điện V-PERKINS 650

  0 out of 5

  Model: V-PERKINS 650

  Công suất liên tục / Dự phòng: 650 / 715 kVA

  Động cơ: Perkins – Anh Quốc

  Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  1,514,000,000
 • Máy phát điện V-PERKINS 750

  0 out of 5

  Model: V-PERKINS 750

  Công suất liên tục / Dự phòng: 750 / 825 kVA

  Động cơ: Perkins – Anh Quốc

  Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  2,036,000,000
 • Máy phát điện V-PERKINS 800

  0 out of 5

  Model: V-PERKINS 800

  Công suất liên tục / Dự phòng: 800 / 880 kVA

  Động cơ: Perkins – Anh Quốc

  Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  2,177,000,000
 • Máy phát điện V-DOOSAN 750

  0 out of 5

  Model: V-DOOSAN 750 

  Công suất liên tục / Dự phòng: 750 / 825kVA

  Động cơ: Doosan – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  1,431,000,000
 • Máy phát điện V-DOOSAN 680

  0 out of 5

  Model: V-DOOSAN 680 

  Công suất liên tục / Dự phòng: 680 / 748kVA

  Động cơ: Doosan – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  1,243,000,000
 • Máy phát điện V-DOOSAN 620

  0 out of 5

  Model: V-DOOSAN 620 

  Công suất liên tục / Dự phòng: 620 / 682kVA

  Động cơ: Doosan – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  1,084,000,000
 • Máy phát điện V-DOOSAN 500

  0 out of 5

  Model: V-DOOSAN 500 

  Công suất liên tục / Dự phòng: 500 / 550kVA

  Động cơ: Doosan – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  868,000,000
 • Máy phát điện V-WANDI 800

  0 out of 5

  Model: V-WANDI 800

  Công suất liên tục / Dự phòng:  800 / 880kVA

  Động cơ: Wandi – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  1,286,000,000
 • Máy phát điện V-WANDI 730

  0 out of 5

  Model: V-WANDI 730

  Công suất liên tục / Dự phòng:  735 / 808kVA

  Động cơ: Wandi – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  1,030,000,000
 • Máy phát điện V-WANDI 700

  0 out of 5

  Model: V-WANDI 700

  Công suất liên tục / Dự phòng:  699 / 769kVA

  Động cơ: Wandi – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  925,000,000