Dòng sản phẩm máy phát điện 60 – 500kVA

Máy phát điện 75 – 400kVA

Dòng sản phẩm máy phát điện 75 – 400kVA

 • Máy phát điện V-PERKINS 80

  0 out of 5

  Model: V-PERKINS 80

  Công suất liên tục / Dự phòng: 82 / 91 kVA

  Động cơ: Perkins – Anh Quốc

  Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  317,000,000
 • Máy phát điện V-PERKINS 100

  0 out of 5

  Model: V-PERKINS 100

  Công suất liên tục / Dự phòng: 104 / 115 kVA

  Động cơ: Perkins – Anh Quốc

  Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  362,000,000
 • Máy phát điện V-PERKINS 150

  0 out of 5

  Model: V-PERKINS 150

  Công suất liên tục / Dự phòng: 150 / 165 kVA

  Động cơ: Perkins – Anh Quốc

  Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  473,000,000
 • Máy phát điện V-PERKINS 200

  0 out of 5

  Model: V-PERKINS 200

  Công suất liên tục / Dự phòng: 200 / 220 kVA

  Động cơ: Perkins – Anh Quốc

  Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  536,000,000
 • Máy phát điện V-PERKINS 250

  0 out of 5

  Model: V-PERKINS 250

  Công suất liên tục / Dự phòng: 250 / 275 kVA

  Động cơ: Perkins – Anh Quốc

  Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  693,000,000
 • Máy phát điện V-PERKINS 300

  0 out of 5

  Model: V-PERKINS 300

  Công suất liên tục / Dự phòng: 300 / 330 kVA

  Động cơ: Perkins – Anh Quốc

  Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  779,000,000
 • Máy phát điện V-PERKINS 400

  0 out of 5

  Model: V-PERKINS 400

  Công suất liên tục / Dự phòng: 400 / 440 kVA

  Động cơ: Perkins – Anh Quốc

  Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  1,003,000,000
 • Máy phát điện V-DOOSAN 400

  0 out of 5

  Model: V-DOOSAN 400 

  Công suất liên tục / Dự phòng: 400 / 440kVA

  Động cơ: Doosan – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  762,000,000
 • Máy phát điện V-DOOSAN 350

  0 out of 5

  Model: V-DOOSAN 350 

  Công suất liên tục / Dự phòng: 350 / 385kVA

  Động cơ: Doosan – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  686,000,000
 • Máy phát điện V-DOOSAN 300

  0 out of 5

  Model: V-DOOSAN 300 

  Công suất liên tục / Dự phòng: 300 / 330kVA

  Động cơ: Doosan – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  554,000,000
 • Máy phát điện V-DOOSAN 250

  0 out of 5

  Model: V-DOOSAN 250 

  Công suất liên tục / Dự phòng: 250 / 275kVA

  Động cơ: Doosan – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  490,000,000
 • Máy phát điện V-GREAVES 200

  0 out of 5

  Model: V-GREAVES 200

  Công suất liên tục / Dự phòng: 201 / 222kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  354,000,000