Máy phát điện 75 – 400kVA

 • Máy phát điện V-GREAVES 175

  0 out of 5

  Model: V-GREAVES 175

  Công suất liên tục / Dự phòng: 182 / 200kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  336,000,000
 • Máy phát điện V-GREAVES 160

  0 out of 5

  Model: V-GREAVES 160

  Công suất liên tục / Dự phòng: 165/ 182kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  312,000,000
 • Máy phát điện V-GREAVES 125

  0 out of 5

  Model: V-GREAVES 125

  Công suất liên tục / Dự phòng: 125 / 138kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  255,000,000
 • Máy phát điện V-GREAVES 100

  0 out of 5

  Model: V-GREAVES 100

  Công suất liên tục / Dự phòng: 99 / 109kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  224,000,000
 • Máy phát điện V-GREAVES 80

  0 out of 5

  Model: V-GREAVES 80

  Công suất liên tục / Dự phòng: 79 / 88kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  210,000,000
 • Máy phát điện V-WANDI 400

  0 out of 5

  Model: V-WANDI 400

  Công suất liên tục / Dự phòng:  400 / 440kVA

  Động cơ: Wandi – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  566,000,000
 • Máy phát điện V-WANDI 350

  0 out of 5

  Model: V-WANDI 350

  Công suất liên tục / Dự phòng:  350  / 385kVA

  Động cơ: Wandi – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  498,000,000
 • Máy phát điện V-WANDI 300

  0 out of 5

  Model: V-WANDI 300

  Công suất liên tục / Dự phòng:  300  / 330kVA

  Động cơ: Wandi – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  443,000,000