Máy phát điện 75 – 400kVA

 • Máy phát điện V-WANDI 300

  0 out of 5

  Model: V-WANDI 300

  Công suất liên tục / Dự phòng:  300  / 330kVA

  Động cơ: Wandi – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  443,000,000
 • Máy phát điện V-FPT 400

  0 out of 5

  Model: V-FPT 400

  Công suất liên tục / Dự phòng:  400 / 440kVA

  Động cơ: FPT – Ý

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  876,000,000
 • Máy phát điện V-FPT 350

  0 out of 5

  Model: V-FPT 350

  Công suất liên tục / Dự phòng:  350 / 385kVA

  Động cơ: FPT – Ý

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  798,000,000
 • Máy phát điện V-FPT 300

  0 out of 5

  Model: V-FPT 300

  Công suất liên tục / Dự phòng:  300 / 330kVA

  Động cơ: FPT – Ý

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  654,000,000
 • Máy phát điện V-FPT 250

  0 out of 5

  Model: V-FPT 250

  Công suất liên tục / Dự phòng:  250 / 275kVA

  Động cơ: FPT – Ý

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  580,000,000
 • Máy phát điện V-FPT 200

  0 out of 5

  Model: V-FPT 200

  Công suất liên tục / Dự phòng:  200 / 220kVA

  Động cơ: FPT – Ý

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  498,000,000
 • Máy phát điện V-FPT 175

  0 out of 5

  Model: V-FPT 175

  Công suất liên tục / Dự phòng:  173 / 191kVA

  Động cơ: FPT – Ý

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  390,000,000
 • Máy phát điện V-FPT 125

  0 out of 5

  Model: V-FPT 125

  Công suất liên tục / Dự phòng:  125 / 136kVA

  Động cơ: FPT – Ý

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  339,000,000
 • Máy phát điện V-FPT 100

  0 out of 5

  Model: V-FPT 100

  Công suất liên tục / Dự phòng:  100/ 110kVA

  Động cơ: FPT – Ý

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  318,000,000
 • Máy phát điện V-FPT 75

  0 out of 5

  Model: V-FPT 75

  Công suất liên tục / Dự phòng:  74 / 82kVA

  Động cơ: FPT – Ý

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  279,000,000
 • Máy phát điện V-WEICHAI 250

  0 out of 5

  Model: V-WEICHAI 250

  Công suất liên tục / Dự phòng:  250 / 275kVA

  Động cơ: Weichai – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  403,000,000
 • Máy phát điện V-WEICHAI 200

  0 out of 5

  Model: V-WEICHAI 200

  Công suất liên tục / Dự phòng:  200 / 221kVA

  Động cơ: Weichai – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  354,000,000