Máy phát điện 75 – 400kVA

 • Máy phát điện DG320I5

  0 out of 5

  Model: DG320I5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 320 / 352 kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  602,000,000
 • Máy phát điện DG250I5

  0 out of 5

  Model: DG250I5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 250 / 275 kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  528,000,000
 • Máy phát điện V-DOOSAN 400

  0 out of 5

  Model: V-DOOSAN 400 

  Công suất liên tục / Dự phòng: 400 / 440kVA

  Động cơ: Doosan – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  762,000,000
 • Máy phát điện V-DOOSAN 350

  0 out of 5

  Model: V-DOOSAN 350 

  Công suất liên tục / Dự phòng: 350 / 385kVA

  Động cơ: Doosan – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  686,000,000
 • Máy phát điện V-DOOSAN 300

  0 out of 5

  Model: V-DOOSAN 300 

  Công suất liên tục / Dự phòng: 300 / 330kVA

  Động cơ: Doosan – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  554,000,000
 • Máy phát điện V-DOOSAN 250

  0 out of 5

  Model: V-DOOSAN 250 

  Công suất liên tục / Dự phòng: 250 / 275kVA

  Động cơ: Doosan – Hàn Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  490,000,000
 • Máy phát điện DG200I5

  0 out of 5

  Model: DG200I5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 200 / 220 kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  430,000,000
 • Máy phát điện DG180I5

  0 out of 5

  Model: DG180I5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 180 / 198kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  379,000,000
 • Máy phát điện DG160I5

  0 out of 5

  Model: DG160I5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 160 / 176kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  352,000,000
 • Máy phát điện DG125I5

  0 out of 5

  Model: DG125I5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 125 / 138kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  309,000,000
 • Máy phát điện DG100I5

  0 out of 5

  Model: DG100I5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 100 / 110 kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  272,000,000
 • Máy phát điện DG80I5

  0 out of 5

  Model: DG80I5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 79 / 88kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  255,000,000