Máy phát điện 900 – 3000kVA

 • Máy phát điện VG1700K5

  Máy phát điện VG1700K5

  0 out of 5

  Model: VG1700K5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  1700 / 1870kVA

  Động cơ: Daewoo – Korea 

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

 • Máy phát điện VG1500K5

  Máy phát điện VG1500K5

  0 out of 5

  Model: CG1500K5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  1500 / 1650kVA

  Động cơ: Daewoo – Korea 

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

 • Máy phát điện VG1250K5

  Máy phát điện VG1250K5

  0 out of 5

  Model: VG1250K5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  1250 / 1380kVA

  Động cơ: Daewoo – Korea 

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: 224.000.000

 • Máy phát điện VG1000K5

  Máy phát điện VG1000K5

  0 out of 5

  Model: VG1000K5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  1000 / 1100kVA

  Động cơ: Daewoo – Korea

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

 • Máy phát điện VG1250C5

  Máy phát điện VG1250C5

  0 out of 5

  Model: VG1250C5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  1250 / 1380kVA

  Động cơ: Wandi – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

 • Máy phát điện VG1000C5

  Máy phát điện VG1000C5

  0 out of 5

  Model: VG1000C5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  1000 / 1110kVA

  Động cơ: Wandi – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: 187.039.060