Máy phát điện 900 – 3000kVA

 • Máy phát điện DG1700K5

  0 out of 5

  Model: DG1700K5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  1700 / 1870kVA

  Động cơ: Daewoo – Korea 

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: 259.000.000

  3,946,000,000
 • Máy phát điện DG1500K5

  0 out of 5

  Model: DG1500K5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  1500 / 1650kVA

  Động cơ: Daewoo – Korea 

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: 259.000.000

  3,715,000,000
 • Máy phát điện DG1250K5

  0 out of 5

  Model: DG1250K5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  1250 / 1380kVA

  Động cơ: Daewoo – Korea 

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: 224.000.000

  3,179,000,000
 • Máy phát điện DG1000K5

  0 out of 5

  Model: DG1000K5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  1000 / 1100kVA

  Động cơ: Daewoo – Korea

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: 187.000.000

  1,812,000,000
 • Máy phát điện DG1250C5

  0 out of 5

  Model: DG1250C5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  1250 / 1380kVA

  Động cơ: Wandi – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: 224.139.530

  2,277,000,000
 • Máy phát điện DG1000C5

  0 out of 5

  Model: DG1000C5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  1000 / 1110kVA

  Động cơ: Wandi – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: 187.039.060

  1,757,000,000