Mitsubishi

 • Máy phát điện DG2250J5

  Máy phát điện VG2250J5

  0 out of 5

  Model: VG2250J5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  2250 / 2480kVA

  Động cơ: Mitsubishi – Japan

  Đầu phát: Mecc Alte – Ý – sản xuất tại Italia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

 • Máy phát điện VG2000J5

  Máy phát điện VG2000J5

  0 out of 5

  Model: VG2000J5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  2000 / 2200kVA

  Động cơ: Mitsubishi – Japan

  Đầu phát: Mecc Alte – Ý – sản xuất tại Italia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: 321.000.000

 • Máy phát điện VG1875J5

  Máy phát điện VG1875J5

  0 out of 5

  Model: VG1875J5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  1875 / 2050kVA

  Động cơ: Mitsubishi – Japan

  Đầu phát: Mecc Alte – Ý – sản xuất tại Italia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: 321.000.000