Nhãn hiệu

 • Máy phát điện DG2250J5

  0 out of 5

  Model: DG2250J5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  2250 / 2480kVA

  Động cơ: Mitsubishi – Japan

  Đầu phát: Mecc Alte – Ý – sản xuất tại Italia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: 321.000.000

  6,938,000,000
 • Máy phát điện DG2000J5

  0 out of 5

  Model: DG2000J5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  2000 / 2200kVA

  Động cơ: Mitsubishi – Japan

  Đầu phát: Mecc Alte – Ý – sản xuất tại Italia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: 321.000.000

  6,172,000,000
 • Máy phát điện DG1875J5

  0 out of 5

  Model: DG1875J5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  1875 / 2050kVA

  Động cơ: Mitsubishi – Japan

  Đầu phát: Mecc Alte – Ý – sản xuất tại Italia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: 321.000.000

  5,603,000,000
 • Máy phát điện DG1700P5

  0 out of 5

  Model: DG1700P5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  1735 / 1908kVA

  Động cơ: Perkins- United Kingdom

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: 259.000.000

  4,680,000,000
 • Máy phát điện DG1500P5

  0 out of 5

  Model: DG1500P5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  1500 / 1614kVA

  Động cơ: Perkins- United Kingdom

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: 259.000.000

  4,340,000,000
 • Máy phát điện DG1250P5

  0 out of 5

  Model: DG1250P5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  1266 / 1399kVA

  Động cơ: Perkins- United Kingdom

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: 224.000.000

  3,830,000,000
 • Máy phát điện DG1000P5

  0 out of 5

  Model: DG1000P5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  1025 / 1106kVA

  Động cơ: Perkins- United Kingdom

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: 187.000.000

  2,663,000,000
 • Máy phát điện DG3000K5

  0 out of 5

  Model: DG3000K5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  3000 / 3300kVA

  Động cơ: Daewoo – Korea 

  Đầu phát: ENG2400 – Hàn Quốc

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Chưa bao gồm

  12,578,000,000