Nhãn hiệu

 • Máy phát điện V-PERKINS 30

  0 out of 5

  Model: V-PERKINS 30

  Công suất liên tục / Dự phòng: 30 / 33 kVA

  Động cơ: Perkins – Anh Quốc

  Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  188,000,000
 • Máy phát điện V-PERKINS 60

  0 out of 5

  Model: V-PERKINS 60

  Công suất liên tục / Dự phòng: 60 / 66 kVA

  Động cơ: Perkins – Anh Quốc

  Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  252,000,000
 • Máy phát điện V-PERKINS 80

  0 out of 5

  Model: V-PERKINS 80

  Công suất liên tục / Dự phòng: 82 / 91 kVA

  Động cơ: Perkins – Anh Quốc

  Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  317,000,000
 • Máy phát điện V-PERKINS 100

  0 out of 5

  Model: V-PERKINS 100

  Công suất liên tục / Dự phòng: 104 / 115 kVA

  Động cơ: Perkins – Anh Quốc

  Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  362,000,000
 • Máy phát điện V-PERKINS 150

  0 out of 5

  Model: V-PERKINS 150

  Công suất liên tục / Dự phòng: 150 / 165 kVA

  Động cơ: Perkins – Anh Quốc

  Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  473,000,000
 • Máy phát điện V-PERKINS 200

  0 out of 5

  Model: V-PERKINS 200

  Công suất liên tục / Dự phòng: 200 / 220 kVA

  Động cơ: Perkins – Anh Quốc

  Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  536,000,000
 • Máy phát điện V-PERKINS 250

  0 out of 5

  Model: V-PERKINS 250

  Công suất liên tục / Dự phòng: 250 / 275 kVA

  Động cơ: Perkins – Anh Quốc

  Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  693,000,000
 • Máy phát điện V-PERKINS 300

  0 out of 5

  Model: V-PERKINS 300

  Công suất liên tục / Dự phòng: 300 / 330 kVA

  Động cơ: Perkins – Anh Quốc

  Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  779,000,000