Nhãn hiệu

 • Máy phát điện DG2250J5

  Máy phát điện VG2250J5

  0 out of 5

  Model: VG2250J5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  2250 / 2480kVA

  Động cơ: Mitsubishi – Japan

  Đầu phát: Mecc Alte – Ý – sản xuất tại Italia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

 • Máy phát điện VG2000J5

  Máy phát điện VG2000J5

  0 out of 5

  Model: VG2000J5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  2000 / 2200kVA

  Động cơ: Mitsubishi – Japan

  Đầu phát: Mecc Alte – Ý – sản xuất tại Italia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: 321.000.000

 • Máy phát điện VG1875J5

  Máy phát điện VG1875J5

  0 out of 5

  Model: VG1875J5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  1875 / 2050kVA

  Động cơ: Mitsubishi – Japan

  Đầu phát: Mecc Alte – Ý – sản xuất tại Italia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: 321.000.000

 • Máy phát điện VG1700P5

  Máy phát điện VG1700P5

  0 out of 5

  Model: VG1700P5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  1735 / 1908kVA

  Động cơ: Perkins- United Kingdom

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: 259.000.000

 • Máy phát điện VG1500P5

  Máy phát điện VG1500P5

  0 out of 5

  Model: VG1500P5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  1500 / 1614kVA

  Động cơ: Perkins- United Kingdom

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: 259.000.000

 • Máy phát điện VG1250B5

  Máy phát điện VG1250P5

  0 out of 5

  Model: VG1250P5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  1266 / 1399kVA

  Động cơ: Perkins- United Kingdom

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

 • Máy phát điện VG1000P5

  Máy phát điện VG1000P5

  0 out of 5

  Model: VG1000P5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  1025 / 1106kVA

  Động cơ: Perkins- United Kingdom

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

 • Máy phát điện VG3000K5

  Máy phát điện VG3000K5

  0 out of 5

  Model: VG3000K5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  3000 / 3300kVA

  Động cơ: Daewoo – Korea 

  Đầu phát: ENG2400 – Hàn Quốc

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Chưa bao gồm

thủ thuật máy tính chia sẻ kiến thức