Perkins

 • Máy phát điện VG1700P5

  Máy phát điện VG1700P5

  0 out of 5

  Model: VG1700P5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  1735 / 1908kVA

  Động cơ: Perkins- United Kingdom

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: 259.000.000

 • Máy phát điện VG1500P5

  Máy phát điện VG1500P5

  0 out of 5

  Model: VG1500P5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  1500 / 1614kVA

  Động cơ: Perkins- United Kingdom

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: 259.000.000

 • Máy phát điện VG1250B5

  Máy phát điện VG1250P5

  0 out of 5

  Model: VG1250P5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  1266 / 1399kVA

  Động cơ: Perkins- United Kingdom

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

 • Máy phát điện VG1000P5

  Máy phát điện VG1000P5

  0 out of 5

  Model: VG1000P5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  1025 / 1106kVA

  Động cơ: Perkins- United Kingdom

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

 • Máy phát điện VG800P5

  Máy phát điện VG800P5

  0 out of 5

  Model: VG800P5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 800 / 880 kVA

  Động cơ: Perkins – Anh Quốc

  Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm