Perkins

 • Máy phát điện V-PERKINS 750

  0 out of 5

  Model: V-PERKINS 750

  Công suất liên tục / Dự phòng: 750 / 825 kVA

  Động cơ: Perkins – Anh Quốc

  Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  2,036,000,000
 • Máy phát điện V-PERKINS 800

  0 out of 5

  Model: V-PERKINS 800

  Công suất liên tục / Dự phòng: 800 / 880 kVA

  Động cơ: Perkins – Anh Quốc

  Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  2,177,000,000
 • Máy phát điện V-PERKINS 20

  0 out of 5

  Model: V-PERKINS 20

  Công suất liên tục / Dự phòng: 20 / 22 kVA

  Động cơ: Perkins – Anh Quốc

  Đầu phát: Mecc Alte – Sản xuất tại Ý

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  160,000,000
 • Máy phát điện V-PERKINS 15

  0 out of 5

  Model: V-PERKINS 15

  Công suất liên tục / Dự phòng: 15 / 16.5 kVA

  Động cơ: Perkins – Anh Quốc

  Đầu phát: Mecc Alte – sản xuất tại Ý

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  149,000,000