• Máy phát điện DG60I5

  0 out of 5

  Model: DG60I50

  Công suất liên tục / Dự phòng: 60 / 66kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  217,000,000
 • Máy phát điện DG40I5

  0 out of 5

  Model: DG40I5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 40 / 44kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  197,000,000
 • Máy phát điện DG30I5

  0 out of 5

  Model: DG30I5

  Công suất liên tục / Dự phòng: 30 / 33kVA

  Động cơ: Greaves – Ấn Độ

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  181,000,000
 • Máy phát điện DG800C5

  0 out of 5

  Model: DG800C5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  800 / 880kVA

  Động cơ: Wandi – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  1,421,000,000
 • Máy phát điện DG700C5

  0 out of 5

  Model: DG700C5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  706 / 779kVA

  Động cơ: Wandi – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  1,184,000,000
 • Máy phát điện DG600C5

  0 out of 5

  Model: DG600C5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  600/ 660kVA

  Động cơ: Wandi – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  1,069,000,000
 • Máy phát điện DG500C5

  0 out of 5

  Model: DG500C5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  500 / 550kVA

  Động cơ: Wandi – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  903,000,000
 • Máy phát điện DG400C5

  0 out of 5

  Model: DG400C5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  400 / 440kVA

  Động cơ: Wandi – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  645,000,000
 • Máy phát điện DG350C5

  0 out of 5

  Model: DG350C5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  350  / 385kVA

  Động cơ: Wandi – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  585,000,000
 • Máy phát điện DG300C5

  0 out of 5

  Model: DG300C5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  300  / 330kVA

  Động cơ: Wandi – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  510,000,000
 • Tủ ATS DG 60TCM

  0 out of 5

  Model: DG 60TCM

  Cơ cấu chuyển mạch: Mitsubishi ST Nhật Bản

  Loại: Đóng cắt bằng contactor

  Điện áp: 250V

  11,000,000
 • Máy phát điện DG60C5

  0 out of 5

  Model: DG60C5

  Công suất liên tục / Dự phòng:  60 / 66 kVA

  Động cơ: YangDong – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  175,000,000