Wandi - MAYPHATDIEN.NET

Wandi

 • Máy phát điện V-WANDI 800

  0 out of 5

  Model: V-WANDI 800

  Công suất liên tục / Dự phòng:  800 / 880kVA

  Động cơ: Wandi – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  1,211,000,000
 • Máy phát điện V-WANDI 730

  0 out of 5

  Model: V-WANDI 730

  Công suất liên tục / Dự phòng:  735 / 808kVA

  Động cơ: Wandi – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  1,101,000,000
 • Máy phát điện V-WANDI 700

  0 out of 5

  Model: V-WANDI 700

  Công suất liên tục / Dự phòng:  699 / 769kVA

  Động cơ: Wandi – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  1,003,000,000
 • Máy phát điện V-WANDI 600

  0 out of 5

  Model: V-WANDI 600

  Công suất liên tục / Dự phòng:  599 / 658kVA

  Động cơ: Wandi – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  865,000,000
 • Máy phát điện V-WANDI 500

  0 out of 5

  Model: V-WANDI 500

  Công suất liên tục / Dự phòng:  500 / 550kVA

  Động cơ: Wandi – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  764,000,000
 • Máy phát điện V-WANDI 400

  0 out of 5

  Model: V-WANDI 400

  Công suất liên tục / Dự phòng:  400 / 440kVA

  Động cơ: Wandi – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  566,000,000
 • Máy phát điện V-WANDI 350

  0 out of 5

  Model: V-WANDI 350

  Công suất liên tục / Dự phòng:  350  / 385kVA

  Động cơ: Wandi – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  498,000,000
 • Máy phát điện V-WANDI 300

  0 out of 5

  Model: V-WANDI 300

  Công suất liên tục / Dự phòng:  300  / 330kVA

  Động cơ: Wandi – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  443,000,000