Weichai

 • Máy phát điện V-WEICHAI 250

  0 out of 5

  Model: V-WEICHAI 250

  Công suất liên tục / Dự phòng:  250 / 275kVA

  Động cơ: Weichai – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  403,000,000
 • Máy phát điện V-WEICHAI 200

  0 out of 5

  Model: V-WEICHAI 200

  Công suất liên tục / Dự phòng:  200 / 221kVA

  Động cơ: Weichai – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  354,000,000
 • Máy phát điện V-WEICHAI 150

  0 out of 5

  Model: V-WEICHAI 150

  Công suất liên tục / Dự phòng:  150 / 165kVA

  Động cơ: Weichai – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  277,000,000
 • Máy phát điện V-WEICHAI 135

  0 out of 5

  Model: V-WEICHAI 135

  Công suất liên tục / Dự phòng:  135 / 149kVA

  Động cơ: Weichai – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  263,000,000
 • Máy phát điện V-WEICHAI 100

  0 out of 5

  Model: V-WEICHAI 100

  Công suất liên tục / Dự phòng: 104 / 116 kVA

  Động cơ: Weichai – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  230,000,000
 • Máy phát điện V-WEICHAI 80

  0 out of 5

  Model: V-WEICHAI 80

  Công suất liên tục / Dự phòng: 80 / 88 kVA

  Động cơ: Weichai – Trung Quốc

  Đầu phát: Marelli – Ý – sản xuất tại Malaysia

  Bộ điều khiển: Sices – Ý

  Vỏ cách âm: Đã bao gồm

  200,000,000